ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης (Ε.Γ.Σ. 21.09.2018)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (21.09.2018)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (22.08.2018)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης (Ε.Γ.Σ 10.7.2018)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (06.07.2018)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (04.05.2018)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης (Τ.Γ.Σ. 08.03.2018)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση (08.03.2018)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση (13.11.2017)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης (Ε.Γ.Σ. 30.06.2017)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση (30.06.2017)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (21.4.2017)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης (Τ.Γ.Σ. 13.01.2017)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση (31.12.2016)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης (Ε.Γ.Σ. 31.08.2016)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (31.08.2016)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης (Ε.Γ.Σ. 05.02.2016)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (05.02.2016) 

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση (16.12.2015)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης (Ε.Γ.Σ. 30.09.2015)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (30.09.2015)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (05.05.2015)

Πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (01.04.2015)

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία και πληροφορίες (30.6.2017)

Στοιχεία και πληροφορίες (30.6.2016)

Στοιχεία και πληροφορίες (30.6.2015)

Στοιχεία και πληροφορίες (30.6.2014)

Explanatory Notes (30.6.2016)

Explanatory Notes (30.6.2015)