Ο Π.Π.Ο. μετονομάζεται Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος

"Κύριοι λαμβάνομεν την τιμήν να φέρομεν εις γνώσιν υμών ότι ο ημέτερος Πανελλήνιος Ποδοσφαιρικός και Αγωνιστικός Όμιλος κατ' απόφασιν της γενικής συνελεύσεως μετονομάσθη εις Παναθηναϊκόν Αθλητικόν Όμιλον".

Το προεδρείο του Παναθηναϊκού ενημερώνει όλες τις αρμόδιες αρχές και τους συλλόγους για τη μετονομασία του σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1908-1922
1933-1972