ΣΤΕΛΕΧΗ

Διευθύνων Σύμβουλος: Στράτος Σωπήλης

Γενικός Διευθυντής: Αγησίλαος Τουμαζάτος

Νομική διεύθυνση: Αθηνά Μπαλωμένου

Οικονομικός διευθυντής: Γιώργος Στάμος

Υπεύθυνος ασφαλείας: Απόστολος Κασκάνης

Υπεύθυνος διεξαγωγής αγώνων: Σπύρος Βλάχος

Διαχείριση ποδοσφαιρικού: Μαρία Κουλουρίδη

Διαχείριση γηπέδου: Γιάννης Παναγιωτίδης

Διαχείριση προπονητικού κέντρου: Στέλιος Δραβόπουλος