ΣΤΕΛΕΧΗ

Διευθύνων Σύμβουλος: Στράτος Σωπήλης

Οικονομικός διευθυντής: Γιώργος Στάμος

Υπεύθυνος ασφαλείας: Απόστολος Κασκάνης

Υπεύθυνος διεξαγωγής αγώνων: Σπύρος Βλάχος

Διαχείριση ποδοσφαιρικού: Μαρία Κουλουρίδη

Διαχείριση προπονητικού κέντρου: Στέλιος Δραβόπουλος