Οικονομική διεύθυνση Γιώργος Στάμος

Επιχειρησιακή διεύθυνση Σπύρος Βλάχος

Νομική διεύθυνση Δημήτρης Βαγιάκος – Τάκης Κέζας

Διαχείριση ποδοσφαιρικού Μαρία Κουλουρίδη

Εμπορική διεύθυνση Μανώλης Ματσαδές

Διεύθυνση Μάρκετινγκ Κωνσταντίνα Σκορδά

Υπεύθυνος ασφαλείας Γιώργος Μπάλας

Υπεύθυνη λογιστηρίου Έλλη Τζαχρήστου

Διαχείριση προπονητικού κέντρου Νίκος Νικολάου