ΟΡΟΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΑΠΥ} 

 1. Για την είσοδο στο Γήπεδο οιουδήποτε θεατή, ανεξαρτήτως ηλικίας, απαιτείται έγκυρο, αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, πρόσκληση, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας (εφεξής «Εισιτήριο»), το οποίο να αντιστοιχεί σε μια θέση καθήμενου θεατή. Απαγορεύεται η προσέλευση και παραμονή του θεατή σε θέση άλλη από εκείνη που αναγράφεται στο Εισιτήριο του. Παρακαλούμε κρατήστε το εισιτήριο σας έως το τέλος του Αγώνα.
 2. Για την έκδοση του Εισιτηρίου και για την είσοδό σας στο Γήπεδο απαιτείται η επιτύπωση του ονοματεπωνύμου και του Α.Μ.Κ.Α στο σώμα του εισιτηρίου καθώς και η επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς σας (ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής σας), προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας.
 3. Ανήλικοι κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικο, το ονοματεπώνυμο του οποίου αναγράφεται στο Εισιτήριο.
 4. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει διάθεση ή και εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθεια Εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας.
 5. Πριν ή κατά την είσοδό σας στo Γήπεδο, θα υποβληθείτε σε σωματικό έλεγχο, έλεγχο αποσκευών, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου που φέρετε κατά την προσέλευση και είσοδό σας σε αυτό.
 6. Είναι υποχρεωτική για την είσοδο σας στο γήπεδο η προσκόμιση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid-19.
 7. Δεσμεύεστε να τηρείτε τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και αποφάσεις των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και πρωτοκόλλων και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, ως εκάστοτε ισχύουν ακόμη και αν μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με τα εκάστοτε ισχύοντα κατά το χρόνο εισόδου υγειονομικά πρωτόκολλα και η Π.Α.Ε. ενημερώνει σχετικά με τις όποιες αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν.
 8. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια της παραμονής σας στο γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο του
 9. Ο χώρος του Γηπέδου εποπτεύεται από ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης και καταγραφής. Κατά την είσοδο, έξοδο ή παραμονή σας στο Γήπεδο στα πλαίσια των Αγώνων, ενδέχεται να φωτογραφηθείτε, βιντεοσκοπηθείτε ή ηχογραφηθείτε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων Εισόδου στο Γήπεδο.
 10. Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ («Π.Α.Ε.») διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση τις ημερομηνίες, τις ώρες, το γήπεδο διεξαγωγής Αγώνα, τους συμμετέχοντες και τις Αγωνιστικές Περιόδους.
 11. Απαγορεύεται κατά την είσοδο, έξοδο ή παραμονή σας στο Γήπεδο να φέρετε απαγορευμένα αντικείμενα σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία ή άλλο υλικό οιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο δύναται να χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο ή κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή παρακολούθηση και ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικούς ή εμπρηστικούς μηχανισμούς, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα, μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, β) ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, γ) ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, δ) μπλουζάκια, καπέλα, τσάντες και άλλα αντικείμενα με ευκρινή εμπορικά σήματα εταιρειών καθώς και απομιμήσεις των προϊόντων της Π.Α.Ε., ε) πανό, πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό, προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου κ.ά.
 12. Το προσωπικό ασφαλείας του Γηπέδου έχει τη δυνατότητα να σας απαγορεύσει την είσοδο στις εγκαταστάσεις ή να σας αποβάλλει σε περίπτωση που: α) δεν τηρείτε τους όρους του παρόντος και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο β) αρνηθείτε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών, γ) επιχειρείτε να ή παρεμποδίζετε τους Αγώνες, με την εισαγωγή ή απόπειρα εισαγωγής στο Γήπεδο των απαγορευμένων σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμένων, δ) διαταράσσετε στην ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια άλλων ατόμων στις εγκαταστάσεις, ε) έχετε στην κατοχή σας Εισιτήριο το οποίο είναι προϊόν κλοπής ή παραχάραξης ή έχει καταστραφεί ή έχει καταστεί μη αναγνωρίσιμο ή το έχετε προμηθευτεί από μη εξουσιοδοτημένο φορέα ή του οποίου δεν είστε ο νόμιμος κάτοχος, στ) διαταράσσετε ή παρεμποδίζετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή των Αγώνων, ζ) βρίσκεστε σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, η) υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβείτε σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες.
 13. Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, όπως περιγράφονται ανωτέρω, οι οποίες δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και / ή αποτελούν δυσφήμιση για τον Αγώνα, το άθλημα, την Π.Α.Ε. και τους αθλητές της, αυτή διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης σας από το γήπεδο και / ή απαγόρευσης της εισόδου σε αυτό, σε μελλοντικούς Αγώνες.
 14. Τα Εισιτήρια δεν ανταλλάσσονται, το δε αντίτιμό τους δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση αλλαγών στην ώρα έναρξης ή στο πρόγραμμα, αναβολών, ματαιώσεων ή μη ολοκλήρωσης των Αγωνιστικών Περιόδων, θα ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 των Γενικών Όρων Εισόδου στο Γήπεδο.
 15. Η Π.Α.Ε. απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη για οιοδήποτε τραυματισμό, καταστροφή, απώλεια, αστική ευθύνη των κατόχων – θεατών, που ενδέχεται να συνδέονται με την παρακολούθηση του Αγώνα στο Γήπεδο με οιονδήποτε τρόπο, όπως και αν έχουν προκληθεί, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης να συνδέονται με οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της Π.Α.Ε.
 16. Η Π.Α.Ε. επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της σε περίπτωση που παραβείτε οποιονδήποτε από τους όρους, που περιγράφονται στο παρόν ή εμπλακείτε καθ΄οιονδήποτε τρόπο σε μία από τις πιο πάνω ενέργειες και / ή πράξεις και ιδιαίτερα προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά σας κατά τη διάρκεια του Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων φθορών που τυχόν προκληθούν στη θέση που κατέχετε, καθώς και της δικαστικής επιδίωξης του ποινικού κολασμού αξιόποινων πράξεων, που τυχόν λάβουν χώρα, πριν κατά τη διάρκεια και κατά τη λήξη του Αγώνα.
 17. Οφείλετε να τηρείτε τους όρους του παρόντος, καθώς και Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pao.gr και αναρτώνται στα εκδοτήρια του Γηπέδου και στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της Π.Α.Ε. και αντίγραφό τους σας χορηγείται εφόσον ζητηθεί είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας που έχετε δηλώσει.