Responsable Administrativo de la academia: Yiannis Kuluriotis
Entrenador en jefe: Vanguelis Samios


Sub-19

Entrenadores: Sitiris Silaidópulos, Petros Tasunidis


Sub-17

Entrenadores: Kostas Frantzeskos, Andreas Drénova


Sub-16

Entrenadores: Petros Tasunidis, Sotiris Silaidópulos


Sub-15

Entrenadores: Andreas Drénova, Kostas Frantzeskos

Coordinador Deportivo Sub-14 – Sub-13 – Sub-12 – Sub-11: Fotis Papapanayís

Entrenador Sub-14: Fotis Papapanayís

Entrenador Sub-13: Spiros Katsimaris

Entrenador Sub-12: Anguelos Jortsas

Entrenador Sub-11: Ayis Meremetis

Preparadores Físicos: Ilias Abazidis, Vanguelis Bekas

Entrenadores de Porteros: Panayiotis Barzokas, Nikos Tanópulos

Αnalista: Dimitris Kapralos

Jefes Departamento Médico: Dra. Eleni Solidaki, Dr. Nikos Sorras.

Fisioterapeutas:  Stamatis Jatzis, Yiannis Griparis, Nikos Dedes, Kostas Stamu

Scouting: Yiorgos Makris, Μarkos Tsobanópulos

Psicólogo: Κostas Κastamonitis