Στο πρωινό πρόγραμμα οι πράσινοι ξεκίνησαν το πρόγραμμα με ζέσταμα και ολοκλήρωσαν δουλεύοντας πάνω στα τελειώματα.