In 1953’s Championship the following players appeared: Nikolaidis, Arvanitis, Linoxylakis Kiourtzidis, Aloupis, Kazakos, Asimakopoulos, Panakis, Vitalis, Papantoniou, Petropoulos, Nebidis, Chatzinikolaou.