In 1965’s Championship the following players participated: Ikonomopoulos, Voutsaras, Panakis, Kamaras, Papoulidis, Sourpis, Andreou, Papaemmanouil, Domazos, Papoutsakis, Loukanidis, Theofanis, Panousakis, Spetsarias, G. Yiannakopoulos, Pitichoutis, Charalambidis, Christodoulou.