Harry Gheim was the coach again and Andreas Papaemmanouil was the top scorer, posting 20 goals.

In 1961’s Championship the following players appeared: Voutsaras, Linoxylakis, Rousis, Benardos, Kosmidis, Nebidis, Iakovou, S. Angelopoulos, Tzounakos, Pitichoutis, Andreou, Panakis, Papaemmanouil, Domazos, Theofanis, Georgiadis, Mantarakis, D. Fylakouris, Eleftheriadis, Maniakis.