Στο Πρωτάθλημα του 1961 έπαιξαν οι: Βουτσαράς, Λινοξυλάκης, Ρούσης, Μπενάρδος, Κοσμίδης, Νεμπίδης, Ιακώβου, Σ. Αγγελόπουλος, Τζουνάκος, Πιτυχούτης, Ανδρέου, Πανάκης, Παπαεμμανουήλ, Δομάζος, Θεοφάνης, Γεωργιάδης, Μανταράκης, Δ. Φυλακούρης, Ελευθεριάδης, Μανιάκης.