Βασικός Προληπτικός – Εργαστηριακός έλεγχος έναντι συμβολικού αντιτίμου 29€