Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δίνει την δυνατότητα σε όλους τους κατόχους καρτών διαρκείας του Παναθηναϊκού καθώς και τα προστατευόμενα μέλη αυτών την πραγματοποίηση των παρακάτω εξετάσεων.