Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την Ένωση Σηματούχων Εταιρειών (ΕΣΗΜΕΤ)με σκοπό την προστασία των εμπορικών σημάτων της ΠΑΕ από αθέμιτες πρακτικές και με στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου προϊόντων απομίμησης / αντιγραφής / παραποίησης, του λαθρεμπορίου αλλά και της πειρατείας αλλά και την ανάπτυξη αυτών.
Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών η οποία επισφραγίστηκε και με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, περιλαμβάνει (ενδεικτικά):
  1. Προγράμματα εκπαίδευσης των καταναλωτών σχετικά με το εμπόριο απομιμητικων προϊόντων και την πειρατεία.
  2. Υιοθέτηση συστήματος ιχνηλασιμότητας –IPT– των προϊόντων της ΕΣΗΜΕΤ που σκοπό έχειτην καταπολέμηση των προϊόντων απομίμησης / αντιγραφής / παραποίησης,και του λαθρεμπορίου.
  3. Υιοθέτηση τουIPTRUSTMARKγια την αξιοπιστία πώλησης των αυθεντικών προϊόντων της ΠΑΕ (η σήμανση αυτή δίνεται αποκλειστικά από την ΕΣΗΜΕΤ).
  4. Υιοθέτηση τουIPTRUSTMARKγια την αξιοπιστία πώλησης των αυθεντικών προϊόντων της ΠΑΕ.
  5. Παροχή κατάρτισης ή άλλης υποστήριξης σε αρμόδιους φορείς/υπηρεσίες/τελωνεία με στόχο την εξάλειψη αυτών των ενεργειών και την εφαρμογή νόμιμων μέσων αντιμετώπισης τους.
  6. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων/ σεμιναρίων με στόχο την παροχή εκπαίδευσης αναφορικά με τρόπους αντιμετώπισης της πειρατείας στους εμπορικούς συνεργάτες της ΠΑΕ.
  7. Κάθε άλλη ενέργεια η οποία θα βοηθήσει στην προστασία αλλά και ανάπτυξη των εμπορικών μας σημάτων αλλά και γενικότερα όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το σήμα και την εμπορική δραστηριότητα αυτών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πρωταγωνιστεί για ακόμα μία φορά στα αθλητικά δρώμενα για την προάσπιση των εμπορικών δικαιωμάτων της αλλά και των φιλάθλων της, και με την ένταξή της ως μέλος της ΕΣΗΜΕΤ, η οποία αποτελεί τον οργανισμό για την προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα εμπορικά -και όχι μόνο – σήματα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.