Αθήνα, Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

Κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: