Με αφορμή τη σημερινή απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Superleague για τη νέα τιμωρία της ομάδας μας είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε ξανά την έντονη δυσαρέσκειά μας και να καταγγείλουμε την πρωτοφανή ομηρία στην οποία μας υποχρεώνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και η λογική των δικαιοδοτικών οργάνων.

Θεωρούμε πως αντίκειται σε κάθε λογική όχι το ότι τιμωρούμαστε, αλλά απλώς και μόνο το γεγονός ότι καλούμαστε να απολογηθούμε για γεγονότα που συνέβησαν μετά από αγώνα ο οποίος διεξήχθη σε έδρα άλλης ομάδας, την οποία δεν έχουμε καμιά δικαιοδοσία ή δυνατότητα να περιφρουρήσουμε κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχουμε ζητήσει και συνεπώς δεν έχουμε λάβει εισιτήρια για τον εν λόγω αγώνα, αλλά και έχουμε με κάθε μέσο αποσαφηνίσει ότι η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων απαγορεύεται και η πρόσβαση στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο θα αποτραπεί. Δηλαδή, άλλος προμηθεύει τα εισιτήρια, άλλος επιτρέπει την είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο, άλλος έχει την ευθύνη διασφάλισης της τάξης κι άλλος στο τέλος καλείται να πληρώσει το λογαριασμό!

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η δυνατότητα παρέμβασής μας στα γεγονότα ήταν μηδενική, όπως θα έπρεπε κατά συνέπεια να είναι και η ευθύνη μας.

Για να μπορεί να σταθεί ένα θεσμικό πλαίσιο και να μη δημιουργούνται τέτοιες στρεβλώσεις θα πρέπει να υπάρχει αντικειμενική απόδοση ευθύνης που με τη σειρά της θα μπορεί να επισύρει και τις ανάλογες ποινές.