Η Supporters Direct Europe (SD Europe) και η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ανακοίνωσαν σήμερα τη συμφωνία τους για ένα κοινό έργο το οποίο στοχεύει να τοποθετήσει τον Παναθηναϊκό σε μία πιο σταθερή και βιώσιμη βάση για το μέλλον. Το έργο θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις σε τομείς όπως η Διοικητική και Οικονομική λειτουργία και η ανάπτυξη της Παναθηναϊκής Συμμαχίας όσων αφορά στα Μέλη της.

Η SD Europe είναι ένας οργανισμός, ο οποίος βοηθά ποδοσφαιρικούς ομίλους λαϊκής βάσης σε περισσότερες από 20 χώρες, στην επίτευξη υψηλής οργανωτικής δομής, αυξημένης συμμετοχής και περαιτέρω ανάπτυξης αυτών. Επιπροσθέτως, η SD Europe λειτουργεί συμβουλευτικά σε τομείς που αφορούν στη διακυβέρνηση των ποδοσφαιρικών ομίλων και συνεργάζεται με τις ποδοσφαιρικές ενώσεις, τη Λίγκα, την UEFA και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η SD Europe θα εργαστεί παράλληλα με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – η οποία κατά πλειοψηφία ελέγχεται από την «δημοκρατική» Παναθηναϊκή Συμμαχία. Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα.

Πιστεύουμε πως η αθλητική δραστηριότητα μπορεί να βελτιωθεί με την αυξημένη συμμετοχή των φιλάθλων στην διακυβέρνηση και στη λήψη αποφάσεων και πως αυτή η διαδικασία μπορεί να αποφέρει ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.