Σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 21/17.01.2013 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ανακαλεί την ανακοίνωση της 07.12.2012 ως προς τα σημεία τα οποία κρίθηκαν ανακλητέα από την ως άνω απόφαση.