Ο κόσμος στηρίζει τη νέα προσπάθεια, έχοντας εμπιστοσύνη στον Γ. Καλαφάτη και τους συναθλητές του. Ο Γ. Σταυρόπουλος (αριστερά στη φωτ.) ακολουθεί τον αρχηγό στην ίδρυση της νέας ομάδας.