Ο διευθυντής του γηπέδου της Λεωφόρου, Αντώνης Βρεττός, λίγες ημέρες πριν την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, υψώνει πρώτος στο γήπεδο της Λεωφόρου και στον αττικό ουρανό την ελληνική σημαία ως σύμβολο Ελευθερίας. Ήταν μια ηρωική πράξη του Αντώνη Βρετού ο οποίος μεταξύ άλλων, είχε μετατρέψει τους απρόσιτους χώρους της Λεωφόρου σε χώρους Αντίστασης.