Εμπνευστής ήταν ο Χρήστος Μωυσίδης. Μια βαριά κληρονομιά γεννιέται…