Παρά την προσπάθεια της Χούντας να διαλύσει τους οργανωμένους με την πρόσκαιρη αναστολή λειτουργίας, η Θύρα 13 επανήλθε ακόμα πιο συσπειρωμένη. Με σημαία τα ιδανικά του Συλλόγου εξαπλώθηκε όπου υπάρχουν Παναθηναϊκοί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας στήριξη σε όλα τα αθλήματα του Ομίλου.