Από την Τετάρτη 05 Αυγούστου τα σημεία διάθεσης καρτών θα λειτουργήσουν κανονικά.