Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας πως οι κάτοχοι των εισιτηρίων στις Θύρες 1 έως 4 και 28 έως 35, μπορούν να εισέρχονται από τον Τομέα Α (πλησίον του Τείχους των Εθνών). Οι κάτοχοι των εισιτηρίων στις υπόλοιπες Θύρες θα μπορούν να εισέρχονται από τους Τομείς Β, Γ και Δ (Βορειοανατολική πλευρά του ΟΑΚΑ).