Ο δανεισμός του Ατζαγκούν στον ολλανδικό σύλλογο έχει διάρκεια ενός έτους.