Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των € 6.000.000, με τιμή διάθεσης μετοχής € 0,34, ελάχιστο αριθμό μετοχών που μπορούν να διατεθούν τις 300 (συνολικής αξίας € 102) και με προθεσμία την 30η Σεπτεμβρίου 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ θα ορίσει την περίοδο αποκλειστικού δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με σκοπό να δοθεί κατ’ αρχήν η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ να συμμετάσχουν για να διατηρήσουν τα ποσοστά τους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας όπως μάλιστα θα έχουν διαμορφωθεί και από τα αποτελέσματα των μέχρι τότε ευρωπαϊκών της αγώνων, μπορεί να προχωρήσει σε νεότερη ΑΜΚ.

Περαιτέρω, κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, οι βασικοί και πλειοψηφούντες μέτοχοι της ΠΑΕ διατύπωσαν πρόσκληση προς όποιον υποψήφιο επενδυτή επιθυμεί να επενδύσει στην ομάδα, να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση και να προχωρήσει εν συνεχεία σε απευθείας, χωρίς μεσάζοντες, κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τη συζήτηση των επιμέρους όρων.