Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Νίκος Σπυρόπουλος, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ελαφριά συνδεσμική κάκωση στην κεφαλή της περόνης του αριστερού γόνατος. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται σε 10 με 15 ημέρες.