Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα αποφασίστηκε η έγκριση της έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους € 5 εκατομμυρίων, με δυνατότητα μετατροπής του σε μετοχές, και η κάλυψή του με ιδιωτική τοποθέτηση.

Η περίοδος αποπληρωμής του δανείου ορίζεται στα επτά χρόνια.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα.

Περαιτέρω, σύμφωνα και με σχετική ενημέρωση κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., σε περίπτωση μετατροπής του Δανείου σε μετοχές της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, οι μετοχές αυτές θα μεταβιβασθούν στην Παναθηναϊκή Συμμαχία με ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.